Accu-Chek Insight

  • Accu-Chek Insight Rapid Kanüle 10mm 25 Stk.
  • Accu-Chek Insight Tender Kanüle 13mm 10 Stk.
  • Accu-Chek Insight Tender Kanüle 17mm 10 Stk.
  • Accu-Chek Insight Adapter und Schlauch 40cm 10 Stk.
  • Accu-Chek Insight Adapter und Schlauch 70cm 10 Stk.